Tag Archives: Üç Boyutlu Baskı

ÜÇ BOYUTLU BASKI NEDIR?

Üç Boyutlu Baskı, Üç Boyutlu Yazıcılar ile üç boyutlu katı nesneleri üretme sürecidir. Üç Boyutlu Baskı için kullanılan bir diğer ad ise katmanlı üretimdir.üç boyutlu katı nesneleri üretmesi için tasarımcıların Bilgisayar Destekli Tasarım programına dijital modelleri oluşturmak için ihtiyaç duymaktadır.Dijital modelin oluşturulamasın bir alternatif ise elde bir model var ise var olan modelin...

Read more