Karar Alma Teknikleri

Karar verme süreci ve karar destek sistemleri ile ilgili temel kavramları aktarabilmek, karar destek sistemleri ve ilintili teknolojileri hakkında bilgi sahibi yapmak ve kurumlarda karar destek sistemlerinin hangi tarz problemlerde kullanılabileceğini aktarılmasıdır.
DERS İÇERİĞİ :
Karar Alma Sistemleri ve İş Zekası
Karar Alma Sistem ve Modelleri
Karar Destek Sistemlerine Giriş
Modelleme ve Analiz
Veri Madenciliği ve İş Zekası
Veri Madenciliği ve Yapay Sinir Ağları
Veri Ambarları
İş Performans Yönetimi
Grup Karar Sistemleri
Bilgi Yönetimi
Zeki Karar Destek Sistemleri