3d Yazıcı Teknolojileri

3d Yazıcı Teknolojileri ile ilgili farklı eğitimler farklı zamanlarda düzenlenecektir.

3d yazıcı giriş eğitiminde

3D Print eğitimde katılımcıların 3D Printing teknolojisi ve ekonomisi hakkında bilgilenerek, herhangi bir yazılımda ürettikleri 3D modelleri, 3D baskıya hazır hale getirmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin eğitim sırasında ürettikleri bir modelin 3D çıktısını almaları sağlanacaktır.3D Print eğitiminin hedefi, katılımcıların, ürettikleri 3D modelleri baskıya hazır hale getirerek, maliyet ve süre bakımından en uygun şekilde basabilmeleridir. Bu hedefe bağlı olarak 3D Printing teknolojisinin ekonomiye ve endüstriye getireceği yenilikler tartışılacak; güncel 3D yazıcıların çalışma mantığı ve buna yönelik baskı teknikleriyle ilgili geniş bilgi verilecektir.

3d tarama ve 3d yazıcının yapımı konusunda eğitimlerde düzenlenmektedir.